مدیریت پروژه های عمرانی پایش

نمونه کار سایت اختصاصی پایش

این پروژه تحت وب به سفارش موسسه رفاه اول (یکی از شرکتهای زیرمجموعه همراه اول)، جهت مدیریت و نظارت بر پروژه های ساختمانی نوشته شده است.